Política de Qualitat i Medi Ambient

La prioritat de la direcció és que existeixi entre els treballadors un bon ambient de treball intern i extern per a satisfer al client. Treballadors contents, clients satisfets i fidelitzats. La millora de la nostra actuació en matèria de Qualitat i Medi Ambient, en TOTS ELS NOSTRES CENTRES DE TREBALL, és una prioritat principal per a millorar contínuament i donar al client un valor afegit al nostre servei de neteja.

1. NET DE LA BARCA SL es compromet a COMPLIR LA LEGISLACIÓ i totes les normes relacionades els possibles aspectes mediambientals que genera la nostra activitat, esforçant-nos per aconseguir els nostres objectius de protecció i millora contínua del medi ambient dins de la nostra activitat empresarial.

2. NET DE LA BARCA SL s’esforça per MINIMITZAR L'IMPACTE MEDIAMBIENTAL i a PREVENIR LA CONTAMINACIÓ que pugui generar la nostra activitat.

3. NET DE LA BARCA SL aspira a MILLORAR CONTINUAMENT perfeccionant el servei i prestant una especial atenció als requeriments dels nostres clients dins d'unes bones pràctiques mediambientals. I espera que tots els empleats de l'empresa facin el seu treball de manera compatible amb la política i els objectius de Qualitat i Medi Ambient definits.

4. NET DE LA BARCA SL realitzarà REVISIONS REGULARS de totes les seves operacions, per a assegurar que es compleix la política, els objectius i els serveis contractats per a ser una organització mediambientalment responsable i assegurant la qualitat total dels serveis. Es revisaran periòdicament els objectius i les metes fixats per l'organització.

5. Cada empleat de NET DE LA BARCA SL, és responsable de la Qualitat de les seves tasques i és coneixedor dels aspectes mediambientals associats a la seva activitat. Per això es requereix la integració activa de tot l'equip humà de l'empresa i per a dur a terme això, la direcció considera prioritàries la MOTIVACIÓ i la FORMACIÓ del personal.

6. La QUALITAT és una LABOR COMÚ de totes les àrees de l'empresa. Cadascuna de les àrees ha d'assumir que és client i proveïdors de departaments i persones de l'organització. Implantar i certificar un sistema Integrat de Qualitat i Medi Ambient per a la nostra empresa és la demostració del nostre interès a oferir el millor servei als nostres clients.

7. Els REQUISITS DEL CLIENT, són l'únic criteri per a establir el PATRÓ DE QUALITAT dels nostres serveis, i la seva SATISFACCIÓ és la nostra màxima per això ens interessa enormement la seva opinió.

X